Diễn đàn

Tin chính

Từ 'Thế Giới Phẳng' tới chuyện Văn phòng đăng ký đất đai ở Việt Nam

Ý kiến cho rằng cần tiến hành số hóa các kho văn bản tài liệu về đất đai hiện đang lưu trữ tại các phòng tài nguyên môi trường địa phương để các thủ tục được nhanh gọn hơn.

---